Mikroszkoła Skrzydła

Szkoła dla ciekawych

Filary

1. Całościowe podejście do rozwoju młodego człowieka: wiedząc, że rozwój  emocjonalny i społeczny jest równie ważny co rozwój poznawczy/ edukacyjny i ruchowy.2. Chcemy pracować w atmosferze wzajemnego szacunku, współpracy, w duchu porozumienia bez przemocy (NVC), w poszanowaniu dla różnorodności i w oparciu o wartości chrześcijańskie.3. Mamy przekonanie, że człowiek najwięcej uczy się poprzez doświadczanie i działanie, korzystając ze swoich naturalnych talentów i zainteresowań, będąc w relacji z nauczycielem.4. Szkoła to przede wszystkim społeczność dzieci, nauczycieli i rodziców, która wzajemnie wspiera się, w poczuciu odpowiedzialności za siebie i za kawałek świata, w którym żyjemy.

O Nas

Nauczyciel to przewodnik, który w relacji z młodym człowiekiem jest autentyczny, uważny i stwarza przestrzeń do rozwoju i pracy we wzajemnym szacunku.Dzieci, które wyjdą z naszej szkoły chcemy, aby:

 • znały swoje mocne strony oraz obszary, nad którymi będą pracować,

 • potrafiły planować swój dzień: naukę, rozwój własnych zainteresowań, czas wolny i odpoczynek,

 • rozumiały czym jest odpowiedzialność i współpraca, odkryły moc grupy,

 • wyciągały wnioski, rozwijały się,

 • potrafiły myśleć krytycznie i kreatywnie, być ciekawe i uczyć się nowych rzeczy z zainteresowaniem,

 • budowały własne marzenia,

 • konstruktywnie komunikowały się z innymi, były otwarte na ludzi.

Zależy nam na indywidualnym podejściu do ucznia, dlatego korzystamy z różnych metod. Metoda Montessori daje nam adekwatne/ wspaniałe pomoce, metoda projektów badawczych uczy stawiania dobrych pytań i szukania informacji, ocenianie kształtujące wspiera chęć rozwijania się, tutoring pozwala znaleźć w sobie mocne strony oraz obszary do rozwoju osobistego.

Szkoła to MIEJSCE

 • przestrzeń do rozwoju i nauki, gdzie można czuć wszystkie emocje,

 • gdzie można uczyć się na błędach,

 • gdzie będzie doświadczać, badać, sprawdzać, testować i weryfikować.

 • na które uczeń będzie miało wpływ, które uczniowie będą współtworzyć

 • w którym dziecko będzie podejmowało wyzwania

 • będzie rozwijało swoje zainteresowania

Szkoła to SPOŁECZNOŚĆ

 • W której dziecko może zbudować autentyczną relację z nauczycielem opartą na wzajemnym szacunku i zainteresowaniu drugą osobą.

 • Gdzie rodzice i nauczyciele będą wspierać się wzajemnie w wychowaniu młodego człowieka.

 • Gdzie dzieci doświadczą współpracy i odkryją moc grupy.

Jak uczymy?

 • w małych grupach wielowiekowych (7-9 lat w klasach 1-3) maksymalnie 18 osób przy wsparciu dwójki nauczycielek/li

 • wykorzystując różne metody

 • wg planu dnia, który uwzględnia: planowanie nauki, pracę własną, wspólny posiłek, wyjście na dwór.

Wiemy jak ważne jest bycie w naturze i chcemy o to zadbać. Nauka języka obcego jest w tym wieku u dzieci naturalna i chcemy ten czas na to wykorzystać. Aby dopełnić harmonijny i całościowy rozwój to chcemy zachować relację między muzyką a sportem i wprowadzać te elementy do szkolnej codzienności.

Plan Dnia

 • 8.00 - 8.30 – przychodzenie uczniów do szkoły, przygotowanie, planowanie

 • 8.30 - 9.00 – krąg tematyczny/lekcja wprowadzająca

 • 9.00 - 12.00 – przygotowanie, planowanie pracy, praca własna – indywidualna lub grupowa praca ucznia (w wybranym momencie przerwa na drugie śniadanie)

 • 12.00 - 13.00 – zajęcia na dworze/W-F

 • 13.00 - 13.30 – przerwa obiadowa

 • 13.30-14.30 – technika/plastyka/informatyka/muzyka, lekcja z podstawy programowej w danych rocznikach

 • 14.30 - 15.00 – zajęcia świetlicowe / odbiór uczniów ze szkoły po zajęciach obowiązkowych

 • 15.00 - 16.15 – zajęcia dodatkowe/świetlica

 • 16.15-16.30 – odbiór uczniów ze szkoły po zajęciach dodatkowych

Uczniowie mają zajęcia języka angielskiego w trakcie zajęć obowiązkowych i raz w tygodniu religię lub etykę (do wyboru) i raz w tygodniu/miesiącu uczą się poprzez doświadczenie na wycieczce przed obiadem.

Kontakt

e-mail: mikroszkolagoclaw@gmail.com
tel. 505 782 518
Warszawa, Praga Południe

mikroszkolagoclaw@gmail.com